--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMENİN YERİ , ŞEKLİ  ve BÜYÜKLÜĞÜ

    Erişkin bir kadında meme glandı, genellikle ön göğüs duvarının süperfisyal pektoral fasyasının süperfisyal ve derin tabakaları arasında bulunur. Memeler 2. veya 3. kaburga ile 6. veya 7. kaburgalar arasında yer alırlar. İçte sternumun kenarından dışta ön veya orta aksiller çizgiye kadar uzanırlar.Meme bazen ince bir tabaka şeklinde bu sınırların ötesine taşabilir; yukarda klaviküladan aşağıda kaburga kemerine ve içte sternumun ortasından dışta latissimus dorsi kasının kenarına kadar yayılabilir. Bu özellik, mastektomilerde disseksiyonun ne kadar geniş yapılması gerektiğini göstermektedir. Memenin üst-dış kadranı diğer kadranlara nazaran çok daha fazla glandüler elemanlar içerdiği için, bu kadranda selim ve habis meme tümörleri daha sık görünür.Meme dokusunun koltuk altına doğru bir uzantısı vardır. Buna Spence’in aksiler kuyruğu ismi verilmiştir. Bu yapı derin fasyayı Langer deliği olarak adlandırılan bir aralıktan geçerek aksillaya kadar uzanır.

    Erişkin bir kadında memeler koni şeklindedir. Bu durum daha çok tek doğum yapmış genç kadınlarda müşahede edilir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, memeler genellikle biraz yassılaşır ve sarkar, sertlikleri azalır. Memelerin şekli üzerinde ırka ait bazı farklılıkların da rolü olabilir.

    Şişmanlık memelerin büyüklük ve şeklinin değişik olmasında çok önemli bir faktördür. Kadın kilo aldıkça memeler daha büyük ve daha sarkık duruma gelir. Kısaca memelerin şekil ve büyüklükleri, içerdikleri yağ dokusun miktarına bağlı olarak kadından kadına değişiklik gösterir. Her iki meme arasında büyüklük farkının bulunması sıklıkla müşahede edilen bir durumdur. Genellikle belirgin bir endokrin anormallik bulunmaz. Ancak hekimin dikkatli olması ve memelerin büyüklükleri arasındaki farkın bir tümöre bağlı olup olmadığını araştırması gerekir.

    Menstrüel siklus ile ilgili olarak meme hacmında değişiklikler olur. Kadınların çoğunda menstruasyonun başlasından önce memelerin büyüklüğünde, yoğunluğunda ve nodülaritesinde bir artma saptanır. Memelerde sıvı birikmesi menstruasyondan önce memelerin büyümesine yol açan önemli bir etkendir. Total meme hacmı, parenkimal hacım ve su içeriği menstrüel siklusun 6. ve 15.günleri arasında en düşük düzeydedir. Siklusun 16. ve 28. günleri arasında parenkim hacmı %38.9, su içeriği %24,5 oranında artar ve yaklaşık 25. günde en yüksek düzeye ulaşır.Menstruasyon’un başlamasından 5 gün sonra parenkim hacmı %30.3 ve su içeriği %17.5 oranında azalır.

    Memenin yukarı-aşağı çapı ortalama 10-12 cm ve santral bölgede maksimum kalınlığı yaklaşık 5-7 cm’dir. Laktasyonda olmayan bir memenin ağırlığı, 150-200 gr ve laktasyonda ise 400-500 gr kadardır.

 
 

meme kanseri, memenin selim hastalıkları, mamografi ve teşhis yöntemleri, meme ameliyatları, meme hastalıkları, memenin yapısı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    @ Copyright  2008  Aslı Akbilen Tüm Hakları Saklıdır.                                                                                                                     Tasarım: dhosnam

ANA SAYFA  -  HAKKIMIZDA  -  DOKTORUMUZ  -  BİZE ULAŞIN  -  SİTE HARİTASI

Adres : İbrahim Haşim Sk. No:10/2 Lefkoşa KIBRIS (Cyprus)  ~  Tel :+90 392 223 84 00 - 01  ~  Mail : asli@asliakbilen.com